Si të bëheni një bravandreqës profesionist dhe i mirë?

Kanë këto mënyrë

 

Punët në tregti kërkohen vazhdimisht sot. Me më shumë njerëz që bëhen mësues, mjekë dhe avokatë, më pak po bëhen elektricistë, hidraulikë dhe bravandreqës. Në fakt, bravëndreqja është një industri fitimprurëse në të cilën mund të zhyteshin më shumë njerëz nëse do të dinin se si. Kushdo që interesohet në këtë fushë duhet të dijë të bëhet një bravandreqës profesionist me shkollimin e duhur, përvojën e punës dhe çertifikatat.

Fitimi i trajnimit

Si çdo punë tregtare, edhe ju duhet të trajnoheni në bravandreqës. Kjo përfshin njohjen e llojeve të ndryshme të bravave, teknikat e marrjes së kyçjeve, riparimin e bravave, bërjen dhe kopjimin e çelësave, kuptimin e instalimit të duhur të sigurisë etj. Trajnimi dhe arsimimi zhvillohen në shkollat ​​profesionale ose kolegjet e komunitetit. Mësoni aftësi banimi, komerciale dhe madje edhe të bravëndreqjes së automjeteve përmes klasave dhe punëtorive të ndryshme. Ju mund të gjeni trajnime të mëtejshme në programet e praktikës, ku stërviteni nën një bravandreqës me përvojë. Ndërsa ky program mund të jetë i papaguar, njohuritë, aftësitë dhe përvoja e fituar sigurojnë që ju të jeni të kualifikuar për detyrat ligjore dhe teknike të bravandreqës.

Punojnë

Disa vende kërkojnë që të punoni për një kohë të caktuar para se të merrni licencimin e nevojshëm. Në këtë rast, punoni për të paktën një vit para se të aplikoni për një licencë të bravandreqës. Kjo përvojë do t'ju japë levë dhe një farë stabiliteti financiar kur aplikoni për kredenciale të mëtejshme. Mos harroni të gjitha mjetet e duhura dhe grupe bllokimi për punën.

Merrni licencimin tuaj

Pastaj, merrni licencën tuaj të bravandreqjes. Ndërsa jo çdo sindikatë ose organizatë profesionale e kërkon atë, kjo siguron që ju të kuptoni standardet e sigurisë dhe profesionale me bravandreqës. Aplikoni me dokumentacionin e duhur dhe kontrollin e përfunduar të sfondit për t'u kualifikuar. Ju gjithashtu mund të konsultoheni me organizatën tuaj lokale të bravandreqës për informacion në lidhje me standardet e lokalitetit tuaj.

Fito një Certifikatë Profesionale

Pas gjithë kësaj, hapi tjetër për t'u bërë një bravandreqës profesionist është të fitosh çertifikim profesional. Provimet e bazuara në secilin nivel brenda Associated Locksmiths of America (ALOA) ju shpërblejnë me certifikimin e duhur. Ka katër nivele aktuale që mund të zotëroni: Bravëndreqës i Regjistruar (RL), Bravëndreqës i Regjistruar i Çertifikuar (CRL), Bravëndreqës i Çertifikuar i Çertifikuar (CPL) dhe Bravëndreqës i Çertifikuar (CML). Pasja e këtyre çertifikatave mund të bëjë që të dalloheni brenda industrisë si tregtarë të kualifikuar.

Vazhdoni të Mësoni ose Anëtarësohuni në një Organizatë Profesionale

Së fundmi, ekzistojnë dy mundësi për të rritur më tej besueshmërinë tuaj: arsimimi ose puna. Ata që dëshirojnë të çojnë më tej aftësitë dhe njohuritë e tyre mund të vazhdojnë të mësojnë përmes mësimit të profesionit, shkollave të bravandreqës, shkollave tregtare ose institucioneve të tjera të akredituara. Më e rëndësishmja, arsimi i mëtejshëm ju ndihmon të kaloni më shumë provime të çertifikimit, gjë që rrit besueshmërinë tuaj tek klientët. Sigurisht, ju duhet të punoni diku. Gjeni përfaqësimin lokal në një organizatë profesionale ose bravandreqës. Anëtarësimi në këto institucione mund t'ju ofrojë më shumë mundësi arsimi, përfaqësim ligjor, sigurim, përfitime shëndetësore, siguri në punë dhe më shumë.

How to Become a Professional Locksmith

Koha e postimit: Dhjetor-11-2020